Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. firma TAXUS UL, czy Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą wynajmu kwater myśliwskich.

Certyfikaty

Drzewa ogromne, że nie widać szczytu, słońce zachodzące różowo się pali, Na każdym drzewie, jakby na świeczniku. A ludzie idą ścieżką, tacy mali. Czesław Miłosz

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica znajduje się 88,57 hektara lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Obszar lasów położony jest na terenie dwóch powiatów: świebodzińskiego oraz krośnieńskiego.Na terenie Nadleśnictwa Bytnica znajduje się 88,57 hektara lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Obszar lasów położony jest na terenie dwóch powiatów: świebodzińskiego oraz krośnieńskiego. Większość zlokalizowana jest w granicach powiatu krośnieńskiego - 85,89 hektara.Na terenie Nadleśnictwa Bytnica znajduje się 88,57 hektara lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Obszar lasów położony jest na terenie dwóch powiatów: świebodzińskiego oraz krośnieńskiego. Większość zlokalizowana jest w granicach powiatu krośnieńskiego - 85,89 hektara.

Projekty

Wilk, jelonek rogacz, jeleń szlachetny oraz obszar Natura 2000 „Lasy Dobrosułowskie” to bohaterowie i miejsce akcji zakończonego projektu przyrodniczego