Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Główne typy zbiorowisk leśnych występujących na terenie Nadleśnictwa Bytnica:
 
Procentowy udział poszczególnych siedlisk leśnych