Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica utworzony został Gryżyński Park Krajobrazowy. Ukształtowanie terenu oraz bogactwo flory i fauny czyni obszar parku miejscem atrakcyjnym dla turystów. Jego zadaniem jest ochrona rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia Gryżyńskiego Parku w obrębie Nadleśnictwa Bytnica wynosi 1 757,17 hektarów (łączna 2755 ha).

GPK jest położony w województwie lubuskim, na terenie czterech gmin: Bytnica, Krosno Odrzańskie, Skąpe, Czerwieńsk. Na obszarze GPK leżą dwie miejscowości: Gryżyna i Grabin. Siedziba Parku (biuro) znajduje się w Zielonej Górze.
 
GPK obejmuje teren wyjątkowo atrakcyjny pod względem rzeźby terenu, jak również o bogatej hydrografii, florze i faunie.
Celem powołania Parku jest ochrona i zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
Wszystkie działania oraz czynności związane z ochroną przyrody na terenie GPK prowadzone są przez Nadleśnictwo Bytnica. 
 
Zachęcamy do zwiedzania pięknych terenów parku, podążając przygotowaną przez Nadleśnictwo Bytnica ścieżką edukacyjną „Gryżyńskie Uroczyska". 
 
Przejdź do: