Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Drewno należy do najstarszych materiałów używanych przez człowieka. Jest surowcem uniwersalnym, odnawialnym, o szerokiej gamie zastosowań. 

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat.                         

Pozyskane drewno pochodzi z:

●      cięć rębnych (usuwanie z lasu drzew dojrzałych),

●      cięć pielęgnacyjnych (usuwanie z lasu części drzew, działając na korzyść osobników najlepszej jakości),

●      cięć niezaplanowanych (np. usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czy cięcia sanitarne - konieczne w celu zachowania dobrego stanu zdrowotnego drzewostanu).

                                  

Średnioroczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Bytnica zaplanowane na lata 2007 - 2016 przedstawia się następująco:

                                  

Pozyskanie grubizny- 84 351 metrów sześciennych, z tego:

●      w użytkowaniu rębnym (usuwanie starego drzewostanu   w celu zastąpienia go nowym) - 42 351 metrów sześciennych,

●      w użytkowaniu przedrębnym (drewno pochodzące z zabiegów pielęgnacyjnych - głównie trzebieży) - 42 000 metrów sześciennych.

                                  

Powierzchnia użytkowania rębnego wynosi 190 hektarów, natomiast przedrębnego 1662 hektary.