Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica znajduje się 88,57 hektara lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Obszar lasów położony jest na terenie dwóch powiatów: świebodzińskiego oraz krośnieńskiego.

Nadleśnictwo Bytnica jest jednostką prowadzącą sprawy z zakresu nadzoru nad tymi lasami. Dzięki udziałowi leśników w tym procesie lasy prywatne są zagospodarowane w sposób nie odbiegający od wysokich standardów obowiązujacych w Lasach Państwowych.  
 
W lasach niepaństwowych, będących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bytnica gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o inwentaryzację stanu lasu oraz decyzje administracyjne wydawane przez właściwego starostę (projekty decyzji przygotowywane są przez Nadleśnictwo). 
 
Zadania Nadleśnictwa Bytnica wynikające z podpisanych porozumień ze Starostwami Powiatowymi w Krośnie Odrzańskim i Świebodzinie w stosunku do lasów niepaństwowych są następujące:
  • nadzór lasów w zakresie zachowania przez ich właścicieli zasad prowadzenia gospodarki leśnej,
  • zarządzanie wykonywania zabiegów ochronnych w lasach zagrożonych występowaniem organizmów szkodliwych,
  • wyznaczanie drzew do wycięcia,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych,
  • kontrolowanie wykonywania obowiązków przez właścicieli.
 
Kontakt do osoby zajmującej się sprawami lasów prywatnych:
 
Rafał Kinas tel. +48 664 068 288 rafal.kinas@zielonagora.lasy.gov.pl