Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej, które ze względu na swoją szczególną wartość naukową, zabytkową i estetyczną otoczone zostały opieką prawną. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Do pomników przyrody ożywionej zalicza się pojedyncze drzewa lub krzewy oraz grupy drzew, w tym zabytkowe aleje,  wyróżniające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami.
Do pomników przyrody nieożywionej należą duże głazy narzutowe, a także ciekawe formy ukształtowania powierzchni ziemi (jaskinie, przełomy rzeczne, wodospady, jary itd.).
 
Na terenie Nadleśnictwa Bytnica znajdują się 5 pomników przyrody:
• Pomniki przyrody w Leśnictwie Augustynka:
- Aleja "Wędkarska" 111 dębów szypułkowych (wszystkie na terenie nadleśnictwa);
- Aleja "Augustynka" 179 dębów szypułkowych (74 na terenie nadleśnictwa);
- Aleja "Palisada" 167 dębów szypułkowych (100 na terenie nadleśnictwa);
- Aleja "Kosobudzka" 299 dębów szypułkowych (28 na terenie nadleśnictwa).
• Skupienie drzew na jeziorze Głębokim „Czapliniec" - powierzchniowy pomnik przyrody w Leśnictwie Biała Struga, 1,75 ha.