Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica wyznaczona jest ścieżka edukacyjna „Gryżyńskie Uroczyska”.

Ścieżka liczy dokładnie 8502 m. Nie jest jednak zamkniętą pętlą, lecz powiązanymi ze sobą kilkoma trasami, przecinającymi się w kilku miejscach oraz w znacznej części się nakładających. Trasy te zostały tak przemyślane, aby każdy znalazł dla siebie odpowiednią trasę zarówno pod kątem tematyki, długości, czasu przejścia jak i trudności.
 
 
Przykładowe trasy:
a) najdłuższa: obejmująca przejście od parkingu w Gryżynie poprzez wąwozy, mostek 5, dokoła jeziora, przystanek przy wiacie i powrót do parkingu, przejście obejmuje 16 tablic edukacyjnych,
b) wersja jw. z tym, że zakończenie następuje w wiacie,
c) trasa od parkingu przed ośrodkiem poprzez wąwozy i przejście dookoła jeziora,
d) trasa od ośrodka poprzez wąwozy i powrót wzdłuż Gryżynki,
e) trasa od ośrodka i przejście trasą spacerową.
 
Charakterystyka terenu:
Istniejąca ścieżka edukacyjna charakteryzuje się bardzo cennymi właściwościami ze względu na bogactwo przyrodnicze, niespotykanie urozmaiconą rzeźbę terenu oraz unikalne wrażenia krajobrazowe a także lokalizację przy niewielkiej, ale atrakcyjnej miejscowości wypoczynkowej położonej w głębi rozległych kompleksów leśnych. Wartości te stawiają ścieżkę jako wyjątkową w skali całego regionu, a nawet – ze względu na bliskość granicy – także w aspekcie ponadregionalnym.
 
Dla potrzeb turystów ścieżka została wyposażona w następujące elementy tzw. małej architektury:
 • zmodernizowana ścieżka edukacyjna - 1 szt., 
 • tablice informacyjne i edukacyjne - 17 szt., 
 • witacz - 2 szt., 
 • wiata duża - 1 szt., 
 • wiata mała (zadaszenie) - 2 szt., 
 • ławostoły - 9 kompletów (6 w wiacie, 2 w zadaszeniu, 1 wolnostojący), 
 • ławki - 8 szt., 
 • mostki - 5 szt., 
 • kładka - 1 szt. (4 fragmenty o łącznej długości 45 mb), 
 • poręcze i barierki (zabezpieczające przed upadkiem i ułatwiające poruszanie się po stoku) - łącznie 25 mb, 
 • kierunkowskazy - 8 szt., 
 • kosze na śmieci - 6 szt., 
 • parking wraz z ogrodzeniem - 1 szt. (dł. ogrodzenia 155 mb, nawierzchnia parkingu 10 ar).
 
REGULAMIN
korzystania ze ścieżki edukacyjnej „Gryżyńskie Uroczyska"
w Nadleśnictwie Bytnica
 
1. Ścieżka edukacyjna „Gryżyńskie Uroczyska" udostępnione jest przez Nadleśnictwo Bytnica nieodpłatnie w celach edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
2. Odpowiedzialność na ścieżce ponosi bezpośrednio uczestnik, bądź – w przypadku grup zorganizowanych – kierownik (opiekun) grupy.
3. Osoby korzystające ze ścieżki zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej oraz wynikających z ustawy o lasach i kodeksu cywilnego. 
4. Grupy zorganizowane mogą – po uprzednim zgłoszeniu – nieodpłatnie skorzystać z przewodnika. Punkt koordynujący oprowadzanie na ścieżce edukacyjnej znajduje się w siedzibie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowy, Zawisze 14, tel. 068 3812199, e-mail: gryzynski@zpkwl.gorzow.pl.
5. Fragment ścieżki pomiędzy miejscem postoju pojazdów w Gryżynie a małą wiatą przy ruinach młyna Strzelnik może być czasowo wyłączony z użytkowania, na kilka dni, w okresie październik – luty, ze względu na polowania. Miejsca te będą oznaczone tablicami ostrzegawczymi.  
6. Elementem ścieżki edukacyjnej jest wiata, z której można korzystać pod następującymi warunkami:
 • wiata jest udostępniona w godzinach 9:00 – 20:00;
 • wiata jest dostępna po uprzednim powiadomieniu;
 • punkt koordynujący udostępnianie wiaty znajduje się w ośrodku wypoczynkowym Anapausis, Gryżyna 51, tel. 068 3915094, e-mail: biuro@anapausis.pl;
 • w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) wiata jest dostępna tylko dla grup zorganizowanych;
 • osoby przebywające pod wiatą podlegają także regulaminowi ośrodka.

Więcej: BIP