Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica wyznaczona jest ścieżka edukacyjna „Gryżyńskie Uroczyska”.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Bytnica prowadzi szeroki zakres działań z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa.