Wydawca treści Wydawca treści

Nagrody i wyróżnienia

Lider Polskiej Ekologii 2011 - konkurs organizowany przez Ministerstwo Środowiska, który upowszechnia pozytywne wzorce i metody osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska.

Wśród zwycięzców 13. Edycji konkursu „Lider Polskiej Ekologii" znalazło się Nadleśnictwo Bytnica, które zdobyło tytuł w kategorii „wyrób", podkategorii „technologia", za „Wzbogacenie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez zastosowanie Metody Sobańskiego" (w tym samym konkursie w 2009 r. za to samo dokonanie Nadleśnictwo zdobyło już wyróżnienie).

Nagroda przyznawana jest od 1996 r. i stała się ważnym elementem promocji polskich firm, produktów oraz jednostek samorządowych. W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę ubiegało się 35 gmin, związków gmin i powiatów, 42 przedsiębiorstwa oraz 3 organizacje pozarządowe. 

 

Lubuski Hit - konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają samorządy terytorialne i gospodarcze a w składzie kapituły oceniającej firmy i instytucje, wchodzą też przedstawiciele samorządów. Powiatowych i wojewódzkich oraz przedstawiciele stowarzyszeń i eksperci.

Nadleśnictwo Bytnica otrzymało statuetkę w konkursie LUBUSKI HIT, za wzbogacanie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica poprzez zastosowanie metody Sobańskiego.

 

Panteon Polskiej Ekologii - konkurs dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach.

 

Nadleśnictwo Bytnica w 2010 roku zdobyło wyróżnienie w kategorii projekt.