Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie tego, który już istnieje istniejącego (odnawianie) oraz tworzenie nowego (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbieranie i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Przy hodowli lasu korzysta się z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska, dzięki czemu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
 
Las powstaje w sposób naturalny lub jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest przygotowanie drzewostanu do uzyskania nowego pokolenia, tak aby możliwe było odnowienie lasu w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew i płynna przemiana pokoleń.
 
Hodowla lasu obejmuje takie działy jak:
 
Zadania hodowlane w Nadleśnictwie Bytnica w ciągu roku przedstawiają się następująco: 
  • odnowienia i zalesienia - ok. 180 ha
  • podsadzenia produkcyjne (przebudowa drzewostanów) - ok. 5 ha
  • pielęgnowanie gleby - ok. 120 ha
  • czyszczenie wczesne (są to zabiegi pielęgnacyjne wykonywane we wczesnym stadium rozwoju drzewostanu) - 170 ha
  • czyszczenie późne (są to zabiegi pielęgnacyjne obejmujące młode pokolenie drzew) - 150 ha