Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Bytnica w obecnych granicach utworzone zostało 1 stycznia 1996 roku na podstawie Zarządzenia nr 268 Ministra Ochrony Środowiska. Obejmuje obszar byłego Nadleśnictwa Grabina, Gryżyna oraz Złoty Potok. Utworzone zostało w większości z terenów lasów państwowych oraz nielicznie z prywatnych. Pamiątką po wcześniej prowadzonej gospodarce leśnej są aleje z dębami szypułkowymi.

Początkowo siedziba Nadleśnictwa mieściła się w Osiecznicy. Od 1 września 1998 roku znajduje się w nowo powstałym budynku administracyjnym w miejscowości Bytnica.  
 
Aktualnie Nadleśnictwo tworzą dwa obręby: Grabina i Gryżyna, które do 1996 roku wchodziły w skład  Nadleśnictwa Krosno. W Nadleśnictwie Bytnica jest 11 leśnictw: Grabina, Bytnica, Struga, Osiedle, Radnica, Morsko, Kosobudz, Kosobudki, Gryżyna, Smolarnia, Augustynka, Garbowo oraz Błonie.