Lista aktualności Lista aktualności

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 39 rezultatów.

Aktualności archiwalne Aktualności archiwalne

Powrót

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI

Nadleśnictwo Bytnica zaprasza do konsultacji w sprawie nowego Planu Urządzenia Lasu.

Informujemy w możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu projektu Planu Urządzenia Lasu, poprzez udział w posiedzeniu narady techniczno-gospodarczej lub pisemne składanie wniosków w sprawie założeń lub ustaleń Planu Urządzenia Lasu. Na naradzie prezentowane będą wyniki dotychczasowych prac.

Spotkanie odbędzie się 21 października 2016 roku w godz. 9:00 w gminnym centrum kultury w Bytnicy, nr 52d.

Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie chęci udziału w sposób pisemny, telefoniczny lub pocztę elektroniczną:

Nadleśnictwo Bytnica 

Bytnica 160

tel. 68 391 57 54

e-mail: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl