Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Chrońmy wspólnie bogactwo przyrody Łąk Dobrosułowskich

Chrońmy wspólnie bogactwo przyrody Łąk Dobrosułowskich

Na północno-zachodnich rubieżach nadleśnictwa znajdują się tzw. Łąki Dobrosułowskie, które od lat rozbudzają wyobraźnię niejednego miłośnika przyrody. J

Na północno-zachodnich rubieżach nadleśnictwa znajdują się tzw. Łąki Dobrosułowskie, które od lat rozbudzają wyobraźnię niejednego miłośnika przyrody. Jest to bowiem dziewiczy teren, będący matecznikiem jeleni oraz ostoją wilka. Odbywające się tu rykowiska swoją niespotykaną spektakularnością stanowiły prawdziwe misterium przyrody. Ze względu na występowanie wilka obszar ten został objęty ochroną Natura 2000.

Należy nadmienić, iż nadleśnictwo od lat podejmuje działania zmierzające do zapewnienia ochrony tych terenów. Dzięki ekstensywnie prowadzonej gospodarce leśnej, zachował się naturalny charakter tego miejsca i był zapewniony spokój – najważniejszy czynnik determinujący funkcjonowanie rykowiska czy obecność wilka. Od roku 2009 wyłączono z użytkowania gospodarczego wszystkie drzewostany przylegające do łąk, ustanowiono ostoję zwierzyny z zakazem wstępu oraz wyłączono z użytkowania łowieckiego fragment łąk mający charakter matecznika. Same łąki należą do właściciela prywatnego, którego wolą jest utrzymanie naturalnego charakteru łąk i ograniczenie presji odwiedzających. Poszanowanie własności jest jednym z konstytucyjnych praw obywateli.  

Niestety bogactwo przyrodnicze Łąk Dobrosułowskich jest bardzo zagrożone. Rośnie bowiem presja odwiedzających, mająca charakter totalnej przyrodniczej eksploracji tego bardzo specyficznego obszaru. Sława tych terenów ściąga wielu amatorów wyspecjalizowanych na poszukiwanie wrażeń estetycznych, obserwację zwierzyny czy fotografowanie przyrody. Presja tych turystów jest coraz większa, przybiera postać chaotyczną i masową i – co jest szczególnie groźne – często wiąże się z penetracją najbardziej oddalonych i niedostępnych mateczników zwierzyny.  Skutkuje to oczywiście zaburzeniem spokoju w ostoi wszystkich występujących tu zwierząt a szczególnie gatunków flagowych: jelenia i wilka. Brak spokoju jest przyczyną zmiany behawioru zwierząt, przejawiającego się zmniejszeniem częstotliwości obserwacji wilka czy rozpoczynaniem rykowiska przez jelenie dopiero po zmroku – przez co rykowiska stały się obecnie nieatrakcyjne fotograficznie.

W dużym zaawansowaniu planistycznym jest projekt budowy czatowni fotograficznej oraz platformy obserwacyjnej, w najbardziej reprezentatywnym fragmencie Łąk Dobrosułowskich wraz z zainstalowaniem kamery umożliwiającej stałą transmisję on-line.  Celem tego obiektu jest udostępnienie możliwości podziwiania bogactwa przyrodniczego z jednoczesnym zachowaniem spokoju w łowisku. Do czasu jednak zrealizowania tej inwestycji, teren ten musi być poddany szczególnej trosce, monitorowany oraz czasowo wyłączony z udostępnienia.  W dalszym ciągu funkcjonuje tu ostoja zwierzyny z zakazem wstępu.

Odwołujemy się do wszystkich, którzy są zainteresowani istnieniem tego niezwykłego miejsca o zaniechanie wizyt w łąkowych uroczyskach. Zważywszy jednak na ogromne zainteresowanie, zostanie od poniedziałku 14 września 2015 roku udostępnione miejsce do obserwacji  o nazwie  „Zielona". Udostępnienie ma charakter tymczasowy, w wyjątkowych sytuacjach, maksymalnie dla 3 osób jednocześnie i tylko po uprzednim zgłoszeniu. Osobą koordynującą korzystanie z „Zielonej" jest Tomasz Kotlarz (tel. 664 068 287, e-mail: tomasz.kotlarz@zielonagora.lasy.gov.pl).  Prosimy o wyrozumiałość za wprowadzenie tych rozwiązań. Mamy jednak pełne przekonanie, iż dzięki temu zachowamy bogactwo przyrodnicze Łąk Dobrosułowskich.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica