Wydawca treści Wydawca treści

Obozowiska harcerskie na terenie Nadleśnictwa Bytnica

Obozowiska harcerskie w Nadleśnictwie Bytnica

           

„U wrót lasu gdzie zorza się pali, rozbiliśmy zielone namioty, leśne księgi będziemy czytali, szumy sosen i leśne świergoty…” – te słowa harcerskiej piosenki trafnie oddają związek pomiędzy harcerstwem a lasem. Potwierdzają, że pierwszym skojarzeniem z harcerską przygodą jest właśnie las.

Lasy Nadleśnictwa Bytnica są gościnnie otwarte na pobyt harcerzy. Udostępniamy już 4 miejsca, w których można zorganizować obozowiska harcerskie: „Mała Niemka”, „Łochowice”, „Głębokie”, „Dziarg”. Wszystkie obozowiska zlokalizowane są nad jeziorami o tych samych nazwach. „Mała Niemka” funkcjonuje z powodzeniem nieprzerwanie od wielu lat, niedawno (2021 rok) udostępniliśmy „Łochowice”, w 2022 roku przygotowaliśmy po raz pierwszy „Głębokie”, a obecnie (2023 rok) – z uwagi na znaczne zainteresowanie przez środowiska harcerskie tą formą turystyki – zamierzamy otworzyć kolejne obozowisko: „Dziarg”.

Oprócz udostępnienia terenu pod obozowiska, dbamy o bezpieczeństwo, regularnie przeglądając ich teren pod kątem ewentualnych zagrożeń, wyznaczamy i usuwamy potencjalne drzewa niebezpieczne. Organizacja obozu harcerskiego wymaga wielu starań, w tym także formalnych, stąd dokonaliśmy uregulowania tej tematyki z postaci zarządzenia.

W materiałach do pobrania zamieszczono wszystkie informacje, przydatne dla organizatorów i uczestników obozów harcerskich. Dla ułatwienia podzieliliśmy je na 3 części. W części pierwszej najważniejszy jest niezbędnik harcerski, ponadto można zapoznać się z opisem obozowisk, ich lokalizacją oraz stanem rezerwacji. W części drugiej zamieściliśmy wszystkie uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania obozowisk harcerskich. Zaś w części trzeciej znajdują się dokumenty, które będą niezbędne do organizacji obozu.

Jak więc zorganizować obóz harcerski w Nadleśnictwie Bytnica? Dla waszej wygody wszystko opisaliśmy w „Niezbędniku harcerskim”. W skrócie: najpierw sprawdźcie czy obozowiska nie są już zajęte, następnie złóżcie wniosek o rezerwację obozowiska, zapoznajcie się ze wszystkimi dokumentami, przygotujcie się do podpisania umowy – a dalej to już tylko pozostaje miło spędzić czas w lesie na obozie harcerskim.

 

Łącząc leśne pozdrowienia „Darz Bór”, zapraszamy do pobytu w Nadleśnictwie Bytnica!

 

Do pobrania:

I. Obozowiska harcerskie:

 1. Niezbędnik harcerski.
 2. Rezerwacje obozowisk harcerskich.
 3. Mapa lokalizacji obozowisk harcerskich na terenie Nadleśnictwa Bytnica.
 4. Opis obozowisk harcerskich.

II. Uregulowania prawne:

 1. Porozumienie” z 24 czerwca 2019 roku pomiędzy DGLP a 7 organizacjami harcerskimi.
 2. „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z dnia 19 czerwca 2019 roku zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Głównym Policji oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a 7 organizacjami harcerskimi.
 3. Zarządzenie nr 15/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie funkcjonowania obozowisk harcerskich na terenie Nadleśnictwa Bytnica (znak sprawy: NI.715.2.5.2023.MK) – wraz z załącznikami.
 4. „REGULAMIN korzystania z obozowiska harcerskiego w Nadleśnictwie Bytnica”

III. Dokumenty:

 1. „Wniosek o rezerwację obozowiska harcerskiego w Nadleśnictwie Bytnica”.
 2. „Oświadczenie w zakresie przygotowania formalnego, merytorycznego i technicznego do organizacji obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży”.
 3. „Wzór UMOWY dzierżawy dla zorganizowanych grup harcerskich obozowiska harcerskiego w Nadleśnictwie Bytnica”.
 4. „Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego obozowiska harcerskiego w Nadleśnictwie Bytnica”.
 5. „Wniosek o zapotrzebowanie na drewno na potrzeby organizacji obozu harcerskiego”.