Forest protection

Forest protections covers all the creatures altogether with the habitats they live in (forest stand including soil, litter, groundcover and undergrowth). The aim is to minimize harms made by pathogenic organisms, not their total destruction.

Fire protection

Lasy Nadleśnictwa Bytnica zaliczone są do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego. Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw, oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe zmniejsza się. Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.