Forstschutz

Der Waldschutz umfasst alle Organismen mit ihren Lebensräumen (Baumbestand zusammen mit Boden, Waldstreu, Unterholz und Unterwuchs). Das Ziel der Maßnahmen ist Minderung der durch Krankheitserreger hervorgerufenen Schäden, ohne ihre vollständige Ausrottung.

Waldbrandgefahren

Lasy Nadleśnictwa Bytnica zaliczone są do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego. Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw, oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe zmniejsza się. Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody.