Waldressourcen

Auf dem gebiet der Oberförsterei Bytnica überwiegen Kiefernwälder mit dominierender Kiefer.

Waldnutzung

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Waldplan

Die Forstwirtschaft in den Staatsforsten erfolgt auf der Grundlage der Forsteinrichtung in Form von 10-jährigen Betriebsplänen.

Jagdwesen

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą wynajmu kwater myśliwskich.

Zertifikate

Drzewa ogromne, że nie widać szczytu, słońce zachodzące różowo się pali, Na każdym drzewie, jakby na świeczniku. A ludzie idą ścieżką, tacy mali. Czesław Miłosz

Aufsicht über die nichtstaatlichen Wälder

Auf dem Gebiet der Oberförsterei Bytnica befinden sich 88,57 ha Wald, die nicht im staatlichen Besitz sind. Das Waldgebiet liegt in zwei Landkreisen: Świebodzin und Krosno. Die Oberförsterei Bytnica ist eine verwaltende Anstalt im Bereich Waldaufsicht. Dank der Zusammenarbeit mit dem Forstpersonal ist die Bewirtschaftung der Privatwälder den in den Staatsforsten geltenden Standards beinahe ähnlich.

Łowiectwo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą wynajmu kwater myśliwskich.