Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zapraszamy na obserwacje zwierzyny

Zapraszamy na obserwacje zwierzyny

Wycieczki przyrodnicze z przewodnikiem w dniach 10-17 września.

Nadleśnictwo Bytnica w ramach projektu „Cervus – witaj w Naturze!” zaprasza na program obserwacji zwierzyny, który będzie służył do przetestowania w praktyce założeń projektu.

Program będzie trwał codziennie od 10 do 17 września w godzinach wieczornych 17:00-20:30, a w weekendy także w godzinach porannych 5:00 - 7:30.

Obserwowanie zwierzyny obejmuje: dojazd na miejsce zbiórki, spotkanie
z przewodnikiem, przejście około 1 km trasą podchodu na platformę obserwacyjną „Basiorówka”, około 3 godzinną obserwację przyrody, powrót do parkingu.

Miejsce zbiórki: Parking przy szkółce leśnej SMOLARY BYTNICKIE - lokalizacja na mapie poniżej, godz. 17:00.

Maksymalna liczba uczestników: 5 osób.

Zapisy: wyłącznie w systemie internetowym (https://bytnica.nakiedy.pl/), należy dokładnie wypełnić zgłoszenie. Udział w obserwacji jest możliwy po potwierdzeniu rezerwacji przez nadleśnictwo.

Udział w obserwacjach zwierzyny tylko w obecności przewodnika z Nadleśnictwa Bytnica. Podczas obserwacji należy stosować się do zaleceń przewodnika. Prosimy o dostosowanie ubioru zarówno do charakteru obserwacji jak i panujących warunków atmosferycznych (ciepły ubiór, brak jaskrawych kolorów, dobre buty, nieszeleszczące kurtki, itp.).

Informacje formalne. Wejście na platformę obserwacyjną „Basiorówka” musi być poprzedzone potwierdzeniem znajomości regulaminu dotyczącego korzystania z platformy. Udział w obserwacjach odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko, a osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w obserwacjach pod opieką i na odpowiedzialność rodzica bądź opiekuna. Podczas obserwacji zabrania się używania otwartego ognia (w tym palenia papierosów), spożywania alkoholu oraz wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu. Nadleśnictwo Bytnica nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, zasad bhp i zdrowego rozsądku! Udział w obserwacjach jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z zasadami korzystania z obserwacji, w tym z „Basiorówki” oraz zapoznaniem się z polityką prywatności Nadleśnictwa Bytnica w zakresie RODO.

 

Zapisy na wycieczki odbywają się online na stronie:

https://bytnica.nakiedy.pl/

 

Regulamin wycieczek przyrodniczych

„Cervus – witaj w Naturze!”

 

 

 1. Nadleśnictwo Bytnica organizuje wycieczki przyrodnicze, w celu dokonywania obserwacji przyrodniczych na Łąkach Dobrosułowskich w ramach projektu „Cervus – witaj w Naturze!”.
 2. Wycieczka obejmuje: zaparkowanie, spotkanie na miejscu zbiórki, pobranie sprzętu obserwacyjnego, udział przewodnika z Nadleśnictwa Bytnica, przejście około 1 km ścieżką podchodu, czatowanie na platformie obserwacyjnej „Basiorówka”, obserwacje, powrót do miejsca zbiórki.
 3. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z noclegu bądź pobytu w Leśnym Domu Gościnnym (informacje: https://www.lesnedomygoscinne.pl/).
 4. Termin wycieczek: 10-17 września 2022 roku.
 5. Wycieczki odbywają się:

a)  w tygodniu 1 raz dziennie: wieczorem na ok. 2 godziny przed zmierzchem, tj. o godz. 17:00;

b)  w weekendy 2 razy dziennie: rano na ok. 2 godziny przed świtem, tj. o godz. 5:00 oraz wieczorem na ok. 2 godziny przed zmierzchem, tj. o godz. 17:00.

 1. Czas trwania wycieczki: ok. 3,5 godziny.
 2. Miejsce obserwacji: platforma obserwacyjna „Basiorówka”, OHZ Bytnica, Nadleśnictwo Bytnica.
 3. Miejsce zbiórki: miejsce postoju pojazdów „Wilczek”, adres: szkółka leśna „Smolary”, Smolary Bytnickie 46a, 66-630 Bytnica. Lokalizacja miejsca zbiórki: na załączonej mapie.
 4. Ilość uczestników: podczas wycieczki może uczestniczyć od 1 do 5 uczestników oraz przewodnik z Nadleśnictwa Bytnica.
 5. Udział w wycieczce jest bezpłatny.
 6. Zapisy wyłącznie w systemie internetowym:
 • zamieszczonym na stronie https://bytnica.nakiedy.pl/site/,
 • należy dokładnie wypełnić formularz,
 • udział w wycieczce jest możliwy po potwierdzeniu rezerwacji przez nadleśnictwo.
 1. Udział w wycieczkach tylko w obecności przewodnika z Nadleśnictwa Bytnica. Podczas wycieczek należy stosować się do zaleceń przewodnika, a w kwestiach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa – również jego poleceń.
 2. Udział w wycieczkach odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczkach pod opieką i na odpowiedzialność rodzica bądź opiekuna.
 4. Nadleśnictwo Bytnica nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia i szkody na mieniu i osobie uczestników spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego i załączonych regulaminów, jak również spowodowane z wyłącznej winy uczestnika lub osoby trzeciej za którą Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności, bądź działaniem siły wyższej.
 5. Nadleśnictwo Bytnica nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków i szkody na osobie lub mieniu jakie mogą powstać u uczestników na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew a także oddziaływania flory i fauny leśnej, w tym ukąszenia kleszczy, pszczół, os, szerszeni, żmij, komarów itp. oraz na skutek nagłych zjawisk atmosferycznych.
 6. Podczas wycieczki zabrania się używania otwartego ognia (w tym palenia papierosów), spożywania alkoholu oraz wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu. Wskazane jest zachowanie ciszy.
 7. Podczas wycieczek należy posiadać dostosowany ubiór zarówno do charakteru obserwacji jak i panujących warunków atmosferycznych (ciepły ubiór, brak jaskrawych kolorów, odpowiednie buty, nieszeleszczące kurtki, itp.).
 8. Każdy uczestnik w trakcie dokonywania zapisów potwierdza oświadczenie o zapoznaniu się z:
 • niniejszym regulaminem wycieczek przyrodniczych;
 • regulaminem dotyczącym korzystania z platformy obserwacyjnej „Basiorówka”;
 • polityką prywatności Nadleśnictwa Bytnica w zakresie RODO

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica