Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Wizyta Stowarzyszenia MATECZNIK

Wizyta Stowarzyszenia MATECZNIK

Kolejni goście zainteresowani działalnością Nadleśnictwa Bytnica.

19 sierpnia 2016 roku, odwiedzili nas członkowie Stowarzyszenia na rzecz wspierania bioróżnorodności MATECZNIK. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica prezentował działania prowadzone w naszych lasach w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej oraz gospodarki leśnej. Główny nacisk został położony oczywiście na efekty stosowania metody Sobańskiego.

Stowarzyszenie Matecznik to grupa przyrodników, właścicieli gruntów rolnych i leśnych, naukowców oraz doświadczonych leśników. Nazwa MATECZNIK określa miejsce w przyrodzie gdzie zarówno zwierzęta jaki i rośliny żyją w zgodnej, niezakłóconej równowadze. Tych miejsc jest coraz mniej i dlatego też stowarzyszenie ma na celu:

- wspieranie podmiotów i osób mających w zakresie swojej kompetencji nadzór nad zarządzaniem bioróżnorodnością

- prowadzenie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju

- ochronę zwierząt, roślin i ich siedlisk

- promowanie racjonalnego zarządzania populacjami zwierząt dziko żyjących

- inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej

- inicjowanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych

Więcej informacji na temat:

Stowarzyszenia MATECZNIK: http://www.stowarzyszenie-matecznik.org/index.php

Metody Sobańskiego: http://www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl/metoda-sobanskiego