Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zasady sprzedaży drewna opałowego

Zasady sprzedaży drewna opałowego

W Nadleśnictwie Bytnica wprowadzono "Zasady sprzedaży drewna opałowego"

AKTUALIZACJA 01.02.2024:

 

Decyzją numer 1/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica, sprzedaż drewna iglastego odbywa się na poziomie leśnictwa.

Nabór wniosków na zakup drewna liściastego nadal pozostaje wstrzymany. Nadleśnictwo realizuje wnioski, które wpłynęły do 28 marca 2023.

 

Z dniem 28.03.2023 zostało wstrzymane przyjmowanie wniosków na opał liściasty.

 


Aktualne zasady zakupu drewna opałowego w Nadleśnictwie Bytnica na rynku detalicznym:

 

Drewno opałowe iglaste:

 

1. Sprzedaż drewna opałowgo liściastego odbywa się na poziomie leśnictwa, w celu zakupu należy skontaktować się z właściwym leśniczym.

2. Wykaz leśnictw oraz numery adresowe znajduje się w podstronie "Kontakt".

 

Realizacja wniosków na zakup drewna liściastego:


1. O dostępności surowca jego lokalizacji i możliwości zakupu, nadleśnictwo powiadomi klienta e-mailem lub telefonicznie (osoby osobiście składające wnioski w sekretariacie nadleśnictwa) ze wskazaniem kontaktu do osoby upoważnionej do sprzedaży (leśniczy lub podleśniczy).


2. Klient ma możliwość zapłaty w formie gotówki w siedzibie leśnictwa, lub dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bytnica. Wartość drewna, oraz dane do przelewu zostaną podane przez leśniczego odpowiedzialnego za sprzedaż drewna.


3. Termin na zrealizowanie transakcji wynosi 3 dni robocze, przy czym jako pierwszy dzień liczy się następny dzień po wysłaniu przez nadleśnictwo e-maila z powiadomieniem o dostępności drewna lub powiadomieniu telefonicznym.


4. W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w pkt. 7 drewno zostanie zaawizowane do zakupu kolejnej osobie, która złożyła wniosek.