Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Bytnica zaliczane są do I najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Z zagrożeniem pożarowym mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzą takie warunki, przy których możliwe jest powstanie niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanej akcji do jego likwidacji

Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym. Średnio w roku powstaje 3,5 tysiąca pożarów na powierzchni ponad 5 tysięcy ha. Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny i lata. Wczesną wiosną w lesie pojawia się duże ilości łatwopalnych materiałów: chrust, sucha roślinność. W miarę rozwoju runa leśnego zagrożenie pożarowe lasu maleje. Latem, w wyniku silnego promieniowania słonecznego wysycha ściółka i roślinność dna lasu przez co zagrożenie pożarowe wzrasta. 
 
Wyróżnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego:
0 - brak zagrożenia,
I - zagrożenie małe,
II - zagrożenie duże,
III - zagrożenie katastrofalne.
 
Poprzez nieostrożność oraz umyślne podpalenia 90% pożarów w lasach powodują ludzie!