Wydawca treści Wydawca treści

Wędkarstwo

Nadleśnictwo Bytnica zaprasza do wędkowania na pięknych terenach Pojezierza Lubuskiego. Zapaleni wędkarze mają duży wybór akwenów bogatych w wiele gatunków ryb.

Informacje na temat możliwości wędkowania oraz niezbędnych do tego pozwoleń znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Wędkarskiego:

https://zozgora.pzw.pl/

Jezioro Glibiel

Jezioro Glibiel leży na Pojezierzu Lubuskim. Powierzchnia zwierciadła jeziora wynosi 26,2 hektara, a głębokość maksymalna 15,3 metra. Należy do jezior Środkowego Nadodrza i tak jak większość z nich jest pochodzenia polodowcowego.

Brzegi jeziora w 80% porośnięte są przez szuwary. Zbiornik należy do typu leszczowego.

Występują tu m.in.:

Jezioro Glibiel należy do bardzo intensywnie i regularnie zarybianych.

Ze względu na liczne walory jeziora Glibiel znajduje się tu dobrze rozbudowana baza rekreacyjna w postaci wielu ośrodków turystyczno-wypoczynkowych. Ponadto jezioro wyposażone jest w dwa duże pomosty, które ułatwiają wędkowanie.

 

Jezioro Głębokie 

Jezioro Głębokie leży w pobliżu miejscowości Głębokie, na terenie Pojezierza Lubuskiego pośród zbiorowisk leśnych w postaci suchych borów sosnowych. Powierzchnia zwierciadła jeziora Głębokie wynosi 74,3 hektara, a głębokość maksymalna 2,6 metra. 

Akwen charakteryzuje zróżnicowana linia brzegowa. W środkowej części jeziora znajduje się wyspa chętnie odwiedzana przez ptaki, również te należące do gatunków rzadkich i chronionych. Można tu spotkać m.in. czaplę siwąkormorana czarnego i orła bielika. Jezioro jest szczególnie popularne wśród wędkarzy z uwagi na występowanie wielu gatunków ryb, takich jak:

 

Gatunkami dominującymi wśród ryb są:

Brzegi jeziora pokryte są głównie przez pałkę wąskolistnąpałkę szerokolistną oraz trzcinę pospolitą.

Dno jeziora ma charakter mulisty lub piaszczysto - mulisty i pokryte jest w części przez roślinność podwodną.

 

Jezioro Bytnickie

Jezioro Bytnica leży na Pojezierzu Lubuskim w pobliżu miejscowości Bytnica. Powierzchnia zwierciadła wynosi 53,4 hektara, a głębokość maksymalna 2,4 metra. Jezioro Bytnickie należy do jezior polodowcowych. Przez jezioro przepływa rzeka Biela. 

Jezioro należy do bardzo zróżnicowanych, eutroficznych zbiorników wodnych. Linia brzegowa jeziora jest mocno zarośnięta przez trzcinę, która zajmuje powierzchnię ok. 7 hektarów. 

Rośliny pływające występują na 20% powierzchni jeziora i reprezentowane są przez grążele żółte oraz rdestnicę pływającą

Do ryb występujących w jeziorze Bytnickim należą: 

Dominującymi rybami akwenu są:

 

Jezioro Grabinek 

Jezioro Grabinek leży na Pojezierzu Lubuskim niedaleko wsi Grabin w samym sercu Gryżyńskiego Parku. Powierzchnia źródła wynosi 7,6 hektara, a głębokość maksymalna sięga 7,8 metra. Zbiornik otoczony jest bardzo stromymi brzegami i porośnięty jest starym lasem iglastym.

Do podstawowych gatunków roślin należą tu rdestnica pływającagrążel żółty oraz grzybień biały.

Jezioro Grabinek ma charakter eutroficzny i zaliczane jest do typu leszczowego. Do ryb występujących w jeziorze zaliczamy:

 

Jezioro Jatnik

Jezioro Jatnik leży na Pojezierzu Lubuskim, niedaleko miejscowości Grabin wśród leśnych terenów Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro otoczone jest przez pas trzciny pospolitejpałki oraz manny mielec. Duża przejrzystość wody oraz znaczna zawartość wapnia sprzyja rozwojowi roślin wodnych wśród których dominuje kilka gatunków rdestnic. Obecnie w jeziorach najliczniej łowi się:

 

Jezioro Dziarg

Jezioro Kosobudzkie leży na Pojezierzu Lubuskim w otulinie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu wsi Kosobudz. Powierzchnia zwierciadła wynosi 9,2 hektara, a głębokość maksymalna 5,2 metra. Linia brzegowa jeziora w otoczona jest lasem sosnowym a także trzciną pospolitą. W płytszych częściach jeziora występuje rdestnica pływającardest ziemnowodny oraz grążel żółty

Jezioro Kosobudzkie należy do małych i niezbyt głębokich zbiorników eutroficznych, zaliczanych do typu sandaczowego. 

W jeziorze występują taki gatunki ryb jak:

 

Jezioro Niemka Mała

Jezioro Niemka Mała leży na Pojezierzu Lubuskim, na południowych obrzeżach Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro cechuje bardzo czysta woda, stąd żyje tu wiele gatunków ryb, takich jak:

Jezioro położone jest na obszarze lasu sosnowego. Prawie cała długość linii brzegowa pokryta jest przez roślinność wynurzoną, która zajmuje ok. 5% całej powierzchni lustra wody tego zbiornika. Do najczęściej spotykanych roślin należą tu:

Jezioro należy do zbiorników eutroficznych, typu linowo-szczupakowego.