Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią chronione pozostałości ekosystemów, które są istotne dla zachowania różnorodności ekologicznej, np. naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 9 tys. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica znajduje się 7 użytków ekologicznych:
  • "Pod Orłem" - 3,73 hektara
  • "Żurawie" - 14,78 hektara
  • "Sucha Niemka" - 4,16 hektara
  • "Olszyny" - 4,51 hektara
  • "Grabina" - 21,46 hektara
  • "Gryżyński Wąwóz" - 3,76 hektara
  • "Kijewo" - 9,69 hektara