„CERVUS – WITAJ W NATURZE!” - zapraszamy na obserwację!

Nadleśnictwo Bytnica w ramach projektu „Cervus – witaj w Naturze!” zaprasza na program obserwacji zwierzyny, który będzie służył do przetestowania w praktyce założeń projektu.

Pilotażowy program będzie trwał codziennie od 17 do 29 września w godzinach wieczornych 16:30-20:30.

Obserwowanie zwierzyny obejmuje: dojazd na miejsce zbiórki, spotkanie
z przewodnikiem, przejście około 1 km trasą podchodu na platformę obserwacyjną „Basiorówka”, około 3 godzinną obserwację przyrody, powrót do parkingu.

Miejsce zbiórki: tymczasowy parking przy osadzie leśnej w Smolarach Bytnickich 45a (przy tablicy  informacyjno-parkingowej, na lewo przed leśniczówką łowiecką, lokalizacja na mapie poniżej), godz. 16:30.

Maksymalna liczba uczestników: 6 osób.

Zapisy: wyłącznie w systemie internetowym, należy dokładnie wypełnić zgłoszenie. Udział w obserwacji jest możliwy po potwierdzeniu rezerwacji przez nadleśnictwo.

Udział w obserwacjach zwierzyny tylko w obecności przewodnika z Nadleśnictwa Bytnica. Podczas obserwacji należy stosować się do zaleceń przewodnika. Prosimy o dostosowanie ubioru zarówno do charakteru obserwacji jak i panujących warunków atmosferycznych (ciepły ubiór, brak jaskrawych kolorów, dobre buty, nieszeleszczące kurtki, itp.).

Informacje formalne. Wejście na platformę obserwacyjną „Basiorówka” musi być poprzedzone potwierdzeniem znajomości regulaminu dotyczącego korzystania z platformy. Udział w obserwacjach odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko, a osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w obserwacjach pod opieką i na odpowiedzialność rodzica bądź opiekuna. Podczas obserwacji zabrania się używania otwartego ognia (w tym palenia papierosów), spożywania alkoholu oraz wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu. Nadleśnictwo Bytnica nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, zdarzenia i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, zasad bhp i zdrowego rozsądku! Udział w obserwacjach jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z zasadami korzystania
z obserwacji, w tym z „Basiorówki” oraz zapoznaniem się z polityką prywatności Nadleśnictwa Bytnica w zakresie RODO.

 

 

 

 

Z powodu zakończenia rykowiska, wycieczki od 26 września włącznie zostały odwołane. Obecnie nie ma możliwości rezerwacji wizyty.

O innych możliwościach obserwacji zwierzyny z platformy widokowej "Basiorówka" będziemy informować na bieżąco.