Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Projekty i fundusze

Projekty i fundusze

Łowiectwo – między kulturą a naturą. Jest to projekt realizowany we współpracy z gminą Bytnica (beneficjent wiodący) oraz niemieckim stowarzyszeniem Jagdverband Spree-Neiβe/Cottbus. Projekt jest dwuletni i przeznaczony jest dla mieszkańców Powiatu krośnieńskiego i Powiatu Spree-Neiße i miasta Cottbus. Celem projektu jest uświadomienie roli pełnionej przez łowiectwo w ekosystemach przyrodniczych, oraz jego znaczeniu dla kultury człowieka, jednocześnie uwrażliwiając na piękno przyrody.

Obejmuje on szereg przedsięwzięć, które przeprowadzone będą według następującego harmonogramu:
  • festyn łowiecki inauguracyjno-integracyjny, który już się odbył w sierpniu tego roku
  • warsztaty myśliwskie, w tym:
1. warsztaty gry sygnałów myśliwskich (październik 2013 i marzec 2014 roku)
2. warsztaty kuchni myśliwskiej (listopad 2013 i luty 2014)
3. warsztaty wabienia (styczeń 2013 roku)
  • konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów (maj – czerwiec 2014 roku)
  • konkurs przyrodniczy dla szkół podstawowych i gimnazjów (maj – czerwiec 2014 roku) wraz z publikacją artykułów na stronie facebook (styczeń 2014 roku)
  • wycieczki przyrodnicze „Poznaj przyrodę sąsiadów" (kwiecień – maj 2014 roku)
  • festyn łowiecki zakończeniowo-kulminacyjny (16 sierpień 2014 roku).
Informacje o poszczególnych działaniach będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych nadleśnictwa i gminy, zachęcamy do ich śledzenia. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!
 

Ochrona ekosystemów leśnych przed pożarami w Nadleśnictwie Bytnica

W latach 2011-2012 zrealizowano 2 etapy projektu „Ochrona ekosystemów leśnych przed pożarami w Nadleśnictwie Bytnica". Projekt ten ma na celu poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego na obszarze całego Nadleśnictwa zaliczonego do I kategorii zagrożenia pożarowego. Oba przedsięwzięcia były współfinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie.
Pierwszy etap polegał na przebudowie dojazdu pożarowego nr 27 „Budka 105"  o długości 8,38 km i szerokości nawierzchni 3,5 m wraz z poboczami. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w roku 2011r. za łączną kwotę 3 744 672,95 zł przy wsparciu NFOŚiGW w wysokości 1 750 000,00 zł.
W ramach drugiego etapu wybudowane zostały dwa punkty czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Każdy z nich składa ze studni głębinowej z pompą głębinową, zbiornika pomiarowego służącego jednocześnie do awaryjnego pobierania wody oraz placu manewrowego. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w roku 2012. Jego łączna wartość wyniosła 314 562,52 zł, w tym dofinansowanie NFOŚiGW – 128 800,00 zł.