Zanocuj w bytnickich lasach!

„Bytnickie Lasy”

Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Bytnica

           

Program „Zanocuj w lesie” stanowi możliwość biwakowania na udostępnionych terenach leśnych. Pierwotnie miał formę pilotażową w wybranych nadleśnictwach, przeznaczoną głównie dla osób uprawiających aktywność typu bushcraft i surwiwal. Obecnie program dostępny jest dla wszystkich, w każdym nadleśnictwie w Polsce.

Nadleśnictwo Bytnica również zaprasza do udziału w Programie. Aby pobyt był przyjemny, a jednocześnie bezpieczny dla użytkowników, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami, a szczególnie z regulaminem Programu oraz lokalizacją obszaru udostępnionego dla biwakowania. Poniżej również garść przydatnych informacji, jak również materiały do pobrania.

Łącząc leśne pozdrowienia „Darz Bór”, zapraszamy do udziału w programie „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Bytnica!

 

            Lokalizacja widoczna jest:

 1. na załączonej poniżej mapie;
 2. na mapie BDL, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego;
 3. z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się:

 1. Regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu].
 2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą. Wyznaczone miejsca są następujące: w oddziale 188f i 221o udostępnione w okresie od 1 października do 28 lutego.
 3. W tych samych miejscach i okresie można używać kuchenek gazowych, a więc wyłącznie w okresie od 1 października do 28 lutego w wyznaczonych miejscach w oddziale 188f i 221o.
 4. Informacjami na temat miejsc postoju pojazdów. Należy pamiętać, iż parking (miejsce postoju pojazdów) nad jeziorem Kamieńskim jest udostępniony tylko dla wędkarzy.
 5. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 6. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link do bezpiecznego korzystania z lasu na czaswlas.pl].
 7. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
 8. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
 9. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które zarządcy obwodów łowieckich (nadleśnictwo) mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Zapoznaj się z terminami polowań zbiorowych na stronie Nadleśnictwa Bytnica. Informacyjnie podaje się, że w okresie maj-sierpień nie planowane są polowania zbiorowe.
 10. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres nadleśnictwa (bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl) nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 11. Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Mariusz Kudlak, 604 941 344, mariusz.kudlak@zielonagora.lasy.gov.pl.