Wydawca treści Wydawca treści

Obozowiska harcerskie na terenie Nadleśnictwa Bytnica

Obozowiska harcerskie w Nadleśnictwie Bytnica

           

„U wrót lasu gdzie zorza się pali, rozbiliśmy zielone namioty, leśne księgi będziemy czytali, szumy sosen i leśne świergoty…” – te słowa harcerskiej piosenki trafnie oddają związek pomiędzy harcerstwem a lasem. Potwierdzają, że pierwszym skojarzeniem z harcerską przygodą jest właśnie las.

Lasy Nadleśnictwa Bytnica są gościnnie otwarte na pobyt harcerzy. Udostępniamy 2 miejsca, w których można zorganizować obozowiska harcerskie: „Mała Niemka” i „Łochowice”. Obydwa obozowiska zlokalizowane są w leśnictwie Morsko, nad jeziorami o tych samych nazwach. „Mała Niemka” funkcjonuje z powodzeniem od lat, natomiast w tym roku (2021) przygotowaliśmy po raz pierwszy obozowisko Łochowice”.

Oprócz udostępnienia terenu, dbamy o bezpieczeństwo, regularnie przeglądając obozowiska pod kątem ewentualnych zagrożeń, wyznaczamy i usuwamy potencjalne drzewa niebezpieczne. Organizacja obozu harcerskiego wymaga wielu starań, w tym także formalnych, stąd dokonaliśmy uregulowania tej tematyki z postaci zarządzenia.

W materiałach do pobrania zamieszczono wszystkie informacje, przydatne dla organizatorów i uczestników obozów harcerskich. Wykaz obozowisk zawarto bezpośrednio w zarządzeniu nr 21/2021. W zarządzeniu nr 24/2021 zaktualizowano szczególnie istotne dokumenty: regulamin obozowiska oraz wzór umowy.  Osoby szukające terminów na obozy w następnych latach, winny się zapoznać ze stanem rezerwacji, a w przypadku zainteresowania wysłać wniosek o rezerwację obozowiska harcerskiego.

Łącząc leśne pozdrowienia „Darz Bór”, zapraszamy do pobytu w Nadleśnictwie Bytnica!

 

Mapa lokalizacji obozowisk - pobierz

Rezerwacja obozowisk harcerskich:

 

Rezerwacje na rok 2021 (bieżący)

Obozowisko

Tura

Organizacja harcerska

Termin

"Mała Niemka"

lipiec

ZHR, okręg Dolnośląski

8-31 lipiec

sierpień

-W-O-L-N-E-

x

"Łochowice"

lipiec

ZHR Poznań - szczep Konin
ZHR, Wielkopolska, 32 PDH Świt

8 -31 lipiec

sierpień

-W-O-L-N-E-

x

       

Rezerwacje na rok 2022 (przyszły)

Obozowisko

Tura

Organizacja harcerska

Termin

"Mała Niemka"

lipiec

ZHR Wrocław

8-30 lipiec

sierpień

-W-O-L-N-E-

X

"Łochowice"

lipiec

ZHR Poznań

8-30 lipiec

sierpień

-W-O-L-N-E-

x

 

 

 

 

Do pobrania:

  1. „Porozumienie” z 24 czerwca 2019 roku pomiędzy DGLP a 7 organizacjami harcerskimi.
  2. „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z dnia 19 czerwca 2019 roku zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Głównym Policji oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a 7 organizacjami harcerskimi.
  3. Zarządzenie nr 21/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie funkcjonowania obozowisk harcerskich na terenie Nadleśnictwa Bytnica (znak sprawy: NI.715.1.2021.MK).
  4. Zarządzenie nr 24/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica z dnia 7 czerwca 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 21/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie funkcjonowania obozowisk harcerskich na terenie Nadleśnictwa Bytnica (znak sprawy: NI.715.1.2021.MK).
  5. „REGULAMIN korzystania z obozowiska harcerskiego w Nadleśnictwie Bytnica”.
  6. „Wniosek o rezerwację obozowiska harcerskiego w Nadleśnictwie Bytnica”.
  7. „Oświadczenie w zakresie przygotowania formalnego, merytorycznego i technicznego do organizacji obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży”.
  8. „Wzór UMOWY dzierżawy dla zorganizowanych grup harcerskich obozowiska harcerskiego w Nadleśnictwie Bytnica”.
  9. „Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego obozowiska harcerskiego w Nadleśnictwie Bytnica”.