Położenie

Nadleśnictwo Bytnica położone jest w III Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej, 6- tej Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego, w Mezoregionie (mezoregion to jednostka przyrodniczo-leśna charakteryzująca warunki wzrostu i rozwoju lasów) Ziemi Lubuskiej. Dzielnica Pojezierza (pojezierze to teren o charakterystycznym, urozmaiconym krajobrazie, bogaty w jeziora polodowcowe) Lubuskiego jest silnie zalesiona. Tutejszy klimat jest łagodny (z wyraźnym wpływem klimatu morskiego), lecz nieco chłodniejszy niż ten panujący w sąsiednich pradolinach.

Historia

Nadleśnictwo Bytnica w obecnych granicach utworzone zostało 1 stycznia 1996 roku na podstawie Zarządzenia nr 268 Ministra Ochrony Środowiska. Obejmuje obszar byłego Nadleśnictwa Grabina, Gryżyna oraz Złoty Potok. Utworzone zostało w większości z terenów lasów państwowych oraz nielicznie z prywatnych. Pamiątką po wcześniej prowadzonej gospodarce leśnej są aleje z dębami szypułkowymi.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

W roku 2014 Nadleśnictwo Bytnica zrealizowało projekt pod tytułem „Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Bytnica i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt”. Partnerem projektu ze strony Saksonii jest Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z siedzibą Kamenz.

Nagrody i wyróżnienia

Lider Polskiej Ekologii 2011 - konkurs organizowany przez Ministerstwo Środowiska, który upowszechnia pozytywne wzorce i metody osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska.

Współpraca

Nadleśnictwo Bytnica współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.