Aktualności

W lesie nadal niebezpiecznie!

Wydarzenia

Nadleśnictwo Bytnica serdecznie zaprasza wszystkich miłośników pieszych wędrówek na happening otwierający zmodernizowaną ścieżkę edukacyjną "Gryżyńskie Uroczyska". Impreza jest otwarta, liczymy na dużą frekwencję z Waszej strony!

Sprzedaż

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą wynajmu kwater myśliwskich.

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Bytnica zaliczane są do I najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Z zagrożeniem pożarowym mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzą takie warunki, przy których możliwe jest powstanie niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanej akcji do jego likwidacji

Zakazy wstępu do lasu

Lasy państwowe są naszym wspólnym dobrem, dostępnym dla wszystkich. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Robi to zawsze, aby chronić przyrodę i zapewnić bezpieczeństwo ludziom.