Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie tego, który już istnieje istniejącego (odnawianie) oraz tworzenie nowego (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbieranie i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Metoda Sobańskiego

Metoda Sobańskiego, choć ta nazwa pojawiła się oficjalnie dopiero w 2004 roku, swoje korzenie ma w Nadleśnictwie Ośno lubuskie gdzie prace nad nią znacznie wcześniej rozpoczął ówczesny nadleśniczy Stanisław Sobański . W Nadleśnictwie Bytnica metodę tą stosujemy od 2003 roku Pozwala ona stworzyć drzewostany składające się z wielu gatunków. Są one o wiele bardziej odporne na występujące co raz częściej w przyrodzie anomalie.