Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

II Przetarg - sprzedaż polowań

II Przetarg - sprzedaż polowań

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego, ofertowego, pisemnego na sprzedaż polowań na sezon łowiecki 2021/2022.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica -
zwany dalej Sprzedającym, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na sprzedaż
polowań indywidualnych dla myśliwych na zwierzęta łowne na terenie Nadleśnictwa Bytnica
w Ośrodku Hodowli Zwierzyny. Szczegóły opisane są w poniższych załącznikach: