Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

UWAGA OPRYSKI!

UWAGA OPRYSKI!

STAN na dzień 31.05.2021 - opryski na terenie Nadleśnictwa Bytnica zostały zakończone. Na terenie RDLP w Zielonej Górze, w tym Nadleśnictwa Bytnica w dniach od 21.05.2021 do 31.05.2021 realizowany jest oprysk zwalczający szkodliwe owady.

Nadleśnictwo Bytnica informuje, że w okresie od 21.05–31.05.2021r. przeprowadzone będzie chemiczne ograniczenie liczebności szkodliwych owadów leśnych (w zależności od warunków atmosferycznych).

Lasy będą opryskiwane  środkami ochrony roślin – preparat:   DIMILIN  480 S.C., przy użyciu samolotów.

Ograniczanie liczebności szkodliwych owadów leśnych dokonane będzie na terenie widocznym na mapie:

         

W związku z powyższym dla zabezpieczenia zdrowia ludzi, zwierząt domowych, pszczół oraz ryb wzywa się do przestrzegania następujących przepisów ochronnych:

Osobom niezatrudnionym w państwowym gospodarstwie leśnym wstęp na tereny leśne objęte zabiegiem chemicznym zwalczania jest wzbroniony do odwołania.
Osoby zamieszkałe na terenach leśnych objętych zabiegiem chemicznego zwalczania i w odległości 1 km od nich oraz zwierzęta gospodarskie powinny w czasie wykonywania zabiegu chemicznego znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych.
Zbiór jagód i grzybów w lesie objętym zabiegiem jest zabroniony do czasu upływu karencji środka, który wynosi 24 godziny od zabiegu.
Pszczoły należy wywieźć z lasu i ze stref zagrożenia w ustalonym przez nadleśnictwo czasie do ustalonych miejsc.
Dzień rozpoczęcia chemicznego zwalczania szkodliwych owadów leśnych oraz odwołania powyższych przepisów ochronnych zostanie podany do wiadomości mieszkańców, miejscowym zwyczajem przez najbliższe nadleśnictwo.

Preparaty DIMILIN  480 SC jest toksyczny dla ryb i wyznaczony będzie pas izolacyjny 100 m od brzegów zbiorników i cieków wodnych.