Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bytnica – lasy, w których chce się zagubić…

Około 50 km od Zielonej Góry, w kierunku północno-zachodnim, w sercu Puszczy Rzepińskiej znajdują się tereny, którymi włada głównie natura. Nie ma tu miast czy przemysłu a mieszkańców kilkunastu wsi i zagubionych w lesie przysiółków budzą do wtóru kościelne dzwony i klangory żurawi. Są za to lasy, wśród których pojawia się mozaika porozrzucanych pól, śródleśnych łąk i jezior. Lasy, w których króluje co prawda sosna, ale wśród niej trafiają się istne przyrodnicze perełki. Lasy, które wiosną rozbrzmiewają melancholijnym śpiewem skowronków borowych,  jesienią przejmującym rykiem jeleni a zimą zaś – przenikliwym wilczym zewem. Lasy, gdzie na niebie ujrzeć można majestatycznie krążącego bielika, a czasami elegancką sylwetkę kani. Tak wyglądają tutejsze lasy, które ciągnąc się nieprzerwanie, dominują w okolicy czyniąc Nadleśnictwo Bytnica jedno z najbardziej lesistych w Polsce. 
Przeważającą część nadleśnictwa pokrywają rozległe bory sosnowe położone na piaskowym sandrze, tworzące typowe monokultury, obecnie z wielką dbałością i staraniem przebudowywane przez miejscowych leśników. Jednocześnie są to tereny, gdzie lasy szczodrze ofiarują swoje leśne dary: jagody i grzyby. Niesamowite opowieści o tutejszym wysypie grzybów i koszach prawdziwków budzą emocje w niejednym amatorze grzybobrania. Zasobne w ryby okoliczne jeziora, stawy i rzeki (także o charakterze górskim) pozwolą znaleźć zaciszne miejsce do wędkowania a bogate łowiska są wymarzonym miejscem do uprawiania myślistwa.
W Nadleśnictwie Bytnica zwierzyny jest pod dostatkiem. Szczególnie cenny jest teren Łąk Dobrosułowskich, stanowiący nie tylko bazę pokarmową ale i historyczny matecznik jelenia. Tam też w okresie jesiennym odbywa się prawdziwe misterium przyrody – spektakularne rykowisko, określane jako najpiękniejsze w tej części Europy. Ogromna liczebność zwierzyny wymusza jednak prowadzenie przez leśników niestandardowych i nowatorskich działań służących do pogodzenia gospodarki leśnej, łowieckiej i ochrony przyrody. Tu właśnie została rozpropagowana metoda Sobańskiego. Powszechnie grodzi się uprawy leśne, pozostawia się na zrębach szerokie korytarze ekologiczne ze starych drzew czy uprawia poletka łowieckie. Zabiegi te, z założenia służące gospodarce leśnej naturalnie komponują się z zasadami łowiectwa, a spełniając jednocześnie wymagania ochrony przyrody przyczyniają się do jej zwiększenia.
Unikatowym obszarem są „Gryżyńskie Uroczyska", które ze względu na bogactwo przyrodnicze, niespotykanie urozmaiconą rzeźbę terenu oraz wyjątkowe wrażenia estetyczne zostały objęte ochroną jako Gryżyński Park Krajobrazowy. Nadleśnictwo udostępniło ten teren tworząc bardzo ciekawą ścieżkę edukacyjną prowadzącą przez głębokie wąwozy i wzniesienia polodowcowych moren otwierając nad przepaściami zaskakujące widoki na malownicze krajobrazy. Sędziwe drzewa, różnorodne siedliska, obecność tam i żeremi utworzonych przez pracowite bobry nadają temu zakątkowi puszczański charakter.
 Bioróżnorodność Nadleśnictwa Bytnica docenili przyrodnicy ustanawiając tu 8 obszarów Natura 2000, chroniących głównie rzadkie siedliska przyrodnicze, ale również ostoje wilka, jelonka rogacza, nocka dużego. Właśnie niedawno osiadły wilk jest wyznacznikiem jakości  przyrodniczej tych terenów, gdyż preferuje on miejsca lesiste, o słabym zaludnieniu, z dużą ilością zwierzyny. 
Poznanie walorów okolicy umożliwiają szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe. Obecnie nadleśnictwa czyni starania w kierunku zwiększenia atrakcyjności turystycznej: planowana jest rozbudowa szlaków, utworzenie nowych (nordic-walking, narciarski), przebudowa ścieżki edukacyjnej oraz zagospodarowanie  „Łąk Dobrosułowskich". Ten cenny obszar pozostanie niedostępny, objęty ochroną, ale jednocześnie w wydzielonym, najciekawszym miejscu stanie platforma widokowa, umożliwiająca przyjazną przyrodzie eksplorację przez pasjonatów fotografii przyrodniczej i miłośników obserwacji przyrody.
Baza turystyczna w okolicy jest skromna, ale za to położona w urokliwych, mających niepowtarzalny charakter zagubionych w głębi lasu miejscowościach: Gryżynie i Kosobudzu. Tam znajdują się ośrodki wypoczynkowe, kąpielisko w jeziorze o turkusowej wodzie i pole biwakowe. Region to także ciekawe i intrygujące lokalne imprezy: Święto Pieroga w Budachowie, Święto Ziemniaka w Dobrosułowiu i Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy. Szczególnie ten ostatni najbardziej oddaje lokalną specyfikę ukazując wielorakie związki mieszkańców z łowiectwem i leśnictwem, przybliżając tradycje i kulturę łowiecką.
Leśnicy Nadleśnictwa Bytnica odpowiedzialnie i profesjonalnie zarządzają powierzonymi im lasami. Ta dbałość o lasy znalazła swój wyraz także w ocenie instytucji zewnętrznych, które uhonorowały nadleśnictwo przyznając tytuł „Lider Polskiej Ekologii", wyróżnienie „Panteon Polskiej Ekologii" czy „Hit Ziemi Lubuskiej". Aby przybliżyć i pomóc poznać przyrodę angażują się w działalność edukacyjną. Są to różnego rodzaju konkursy i wycieczki typu gry leśne, podczas których preferowany jest aktywny udział uczestników a główna zasada brzmi „popatrz, przeżyj, pokochaj". 
Nadleśnictwo Bytnica zaprasza serdecznie wszystkich, wierząc że z równą troską będą dbali o dorobek pracy leśników i zasoby przyrody.  Otwiera szeroko podwoje do lasu mając przekonanie, że każdy kto posmakuje niezatartych przeżyć zagubiwszy się na leśnych bytnickich szlakach, odnajdzie to, co zawsze jest najcenniejsze…
 
Mariusz Kudlak