Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Kolejna wspólna inwestycja

Kolejna wspólna inwestycja

W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Łagów, Starostwem Powiatowym w Świebodzinie oraz Nadleśnictwem Bytnica reprezentującym Lasy Państwowe, których przedmiotem jest współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1166F na odcinku Toporów- Kłodnica o długości 3077 m.

Przebudowa drogi zapewni szybki i bezpieczny dojazd służb ratunkowych oraz zwiększy przepustowość jednego z głównych ciągów komunikacyjnych. Inwestycja ta będzie również służyła mieszkańcom pod względem turystycznym, ponieważ przez fragment drogi przechodzi niebieski szlak rowerowy.

Lasy Państwowe zobowiązały się pokryć znaczną część kwoty potrzebnej na przebudowę w/w drogi  tj. 1 865 900 zł co stanowi prawie 70 % kosztów całej inwestycji.

Nadleśnictwo Bytnica podpisało również porozumienie z Ośrodkiem Transportu Leśnego
w Świebodzinie na wykonanie robót budowlanych.

Modernizacja drogi rozpocznie się lada moment i zakończy jeszcze w tym roku.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.