Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

VI przetarg na sprzedaż polowań

VI przetarg na sprzedaż polowań

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego, ofertowego, pisemnego na sprzedaż polowań na sezon łowiecki 2021/2022

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica -
zwany dalej Sprzedającym, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na sprzedaż
polowań indywidualnych lub zbiorowych* dla myśliwych na zwierzęta łowne na terenie
Nadleśnictwa Bytnica w Ośrodku Hodowli Zwierzyny.

 

W poniższym załączniku znajduje się komplet dokumentów: