Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Jubileusz 20-lecia Nadleśnictwa Bytnica.

Jubileusz 20-lecia Nadleśnictwa Bytnica.

Obchody Jubileuszu 20-lecia Nadleśnictwa Bytnica rozpoczęto 20 maja od uroczystej modlitwy, którą celebrował ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński - Krajowy Duszpasterz Leśników.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali zasłużeni pracownicy nadleśnictwa, których uhonorowano odznaczeniami resortowymi „Zasłużony dla leśnictwa zielonogórskiego" za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych oraz za zasługi w pracy dla rozwoju gospodarki leśnej i leśnictwa. Odznaczenia wręczył Dyrektor RDLP w Zielonej Górze Leszek Banach i Nadleśniczy Piotr Niemiec  gospodarz uroczystości. Odznaczenia otrzymali :

Złota odznaka :

Bogucki Ryszard – 39 lat pracy na rzecz lasów zielonogórskich

Waldemar Wójcik – 34 lata pracy na rzecz lasów zielonogórskich

Aleksander Winnik – 35 lat pracy na rzecz lasów zielonogórskich

Srebrna odznaka

Mirosław Sakuta – 29 lat pracy na rzecz lasów zielonogórskich

Sławomir Serafin – 28 lat pracy na rzecz lasów zielonogórskich

Andrzejak Mirosław – 28 lat pracy na rzecz lasów zielonogórskich

Licznie przybyli  goście po powitaniu przez Nadleśniczego Piotra Niemca, wysłuchali prezentacji o historii Nadleśnictwa Bytnica.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół sygnalistów Nadleśnictwa Bytnica.

Część artystyczną uświetnili: wabiarz zwierzyny, vice mistrz Europy Andrzej Misiak, oraz sokolnik Mariusz Chróściński.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli pracownicy nadleśnictwa, wraz z nadleśniczymi Piotrem Pasternakiem i Henrykiem Łangowskim, emerytowani pracownicy, przedstawiciele świata nauki z dziekanem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu –Piotrem Łakomym , reprezentanci przemysłu drzewnego oraz służb ochrony przyrody na czele z Dyrektorem RDOŚ w Gorzowie Wlkp. Nie zabrakło służb mundurowych, szefów miejscowych samorządów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, biura urządzania lasu i geodezji leśnej oraz zakładów usług leśnych.

To wspólne święto wszystkich pracowników Nadleśnictwa Bytnica oraz instytucji współpracujących było pełne gratulacji i podziękowań za wzorową współpracę .

Jesteśmy bardzo dumni, że nasza praca na rzecz bytnickich lasów i jednocześnie na rzecz ochrony przyrody oraz lokalnej społeczności, jest widoczna i doceniana w takiej skali.

Dziękujemy wszystkim, z którzy uświetnili naszą uroczystość i mamy nadzieję na równie owocną współpracę w przyszłości.